Wednesday, 23 June 2021

 


文化革命

共黨與中華文化隱戰

 ConfucianCommunism21


民國五十五年,中國共黨異想天開:效法德國“愛國社會主義者”之罪孽。尤而效之,番邦不價意。此事故何?當時歐美以中華人民共和國為迢遠、落伍、無聲無息之地。若焚書坑儒、會昌毀佛,番邦豈能視之哉?

積年累歲,共黨殺越人於貨,歸終黑槍於學生之志。然而歐美感應未過於憂傷,而其輩皆認為六四血洗如清真教徒輪姦耶教之皚皚童女,如天方教徒絞刑断袖之癖:均為迢遠、落伍、無聲無息之地。

邇來二十有五載,現世殊異,中西如門當戶對。西方醉生夢死,中國同床異夢。方今番邦以新強國經濟、開明共產之中國為世外桃源。若有即是者,戰車滿中西,血洗至油尖旺,無以為之。今中國非伊朗,亦非西利亞。有番邦視之,必撐門面。

當時知識社會,坑儒肯可,焚書不可,況且中國人愛取五千載歷史之鏡子自照自瀆,則共黨焉得與中華文化隱戰?專家政治論者儲書集報,如寡婦守節,曠夫焉讀之哉?封存於倉庫,無法閱覽,橫眉上掛麗錦有七字:《中国梦保护文物》。嗚呼,苛政猛於虎,藏乎沉薶之鄉,控制國文滅亡文化,其諸異乎文革與?

中華人民共和國書林,有“封存”事件不少,如大連圖書館。二戰弭亂,京滬熬煎大躍進,文革磨難多,大連庶幾無恙,書報恒河沙數。然而大連苛政已封存民國舊書。民國舊書刊於非建國之時,非御史詣學宮,非言官送檢。民國期間,雖共黨有皖人田其美成立,然狂人無力行之志。此書罕見而苛政封存,人豈讀之哉?嗚呼,民國舊書之罪於生不逢晨!

大連書林中,誙儒封書。中國網林中,苛政封網。邇年共黨非唯擦亮眼睛,又封閉東營連我、美洲即時電報、華爾街日報、西班牙國家報。同時中國舊書論壇亦冉冉覆滅。首先新浪愛問共享資料於喋血毀滅,次有才子佳人、中國古代小說網、書林網(非今之書林網)、納米盤、百靈社區,均長眠。最近國學數典、學樂酷如伯夷叔齊餓於首陽之下。方今書林網、愛如生論壇坐以待斃。

封閉舊書網,即時十有二,均為共享舊書,豈曰偶然事件乎?然而黨員曰:網站在升級等方面遇到了困難。亦曰:暫時過渡。言如此,亦與稱呼屍體為“暫時過渡”,有以異乎?原來共黨所劈之人未死,其輩於煉獄做上山下鄉運動!

婉辭於是!若視中國文物、豐碑,苛政亦掛一字:修。必正名為“重建。”

忘史焚書,此為史不絕書,數千萬矣。